BHP-PPoz.org

Email Drukuj PDF

 

INSTRUKCJA BHP

PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH


I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić stan techniczny używanych urządzeń, mebli oraz oświetlenia – w razie stwierdzenia niesprawności zawiadomić przełożonego.

2. Odpowiednio do swojej osoby wyregulować siedzisko oraz w miarę potrzeby ustawienie sprzętów i oświetlenie stanowiska pracy.

3. Ustawić odpowiednio do wykonywanych czynności oraz sprawdzić regulację urządzeń używanych podczas pracy (monitor, drukarka, skaner, kopiarka itp.)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

PEŁNA WERSJA INSTRUKCJI