BHP-PPoz.org

Email Drukuj PDF

 

INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO


WYMOGI OGÓLNE

Czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie, zapoznani z instrukcją bhp oraz oceną ryzyka zawodowego związaną z zagrożeniami

powodowanymi użyciem czajnika.

WAŻNE: Jeżeli producent nie określił rodzaju podgrzewanej cieczy, w czajniku wolno gotować tylko wodę!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Przed użyciem czajnika sprawdzić, czy obudowa i pokrywa czajnika są całe i sprawne oraz czy widoczne jest oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody.

2. Sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki przed podłączeniem jej do gniazda wtykowego.

3. Sprawdzić, czy gniazdo wtykowe posiada kołek uziemiający, jeśli nie - nie włączać czajnika.

4. Nalać wodę do czajnika pamiętając o minimalnym napełnieniu pojemnika i nie przekraczaniu maksymalnego poziomu wody.

5. Postawić dokładnie czajnik na podstawce ze stykami.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

PEŁNA WERSJA INSTRUKCJI