BHP-PPoz.org

Email Drukuj PDF

 

INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PATELNI ELEKTRYCZNEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- osoby zatrudnione przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi Dz. U. z dnia 24 grudnia 1993 r.)

- pracownicy zatrudnieni przy obróbce mięsa powinni posiadać rękawice ochronne oraz ochrony brzuszne

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

PEŁNA WERSJA INSTRUKCJI